Albert-żółtowski-szaleje na koncercie

ekstremalne solówki Gilberta